Skogen är vårt klimathopp

Skogen är vårt klimathopp

Anders Hjortman skrev nyligen att skogen inte kan rädda klimatet (ÖT Debatt 14.03.2021). I såfall ligger vi risigt till. Om jag förstått saken rätt är gröna växter de enda som kan binda kol från atmosfären, och speciellt skogen. Skall vi ha en kolneutral framtid så är...

läs mer
Är framtiden i Pedersöre grönare?

Är framtiden i Pedersöre grönare?

Nätverket för ett kolneutralt Finland, Hinku, grundades 2008 av  kommuner som vill utveckla ambitiös klimatpolitik. Målsättningen är en utsläppsminskning på 80 procent från nivån år 2007 till 2030. I dagens läge har drygt en fjärdedel eller 78 stycken av...

läs mer
European Green Deal

European Green Deal

För en månad sen släppte den nyvalda EU-kommissionen sin nya gröna giv. Ett ambitiöst initiativ som listar de viktigaste komponenterna i vår världsdels framtida utveckling.  Gällande jordbruket är målsättningen att 40 procent av EU:s jordbruksstöd skall vara kopplade...

läs mer

Framtidens jordbruk

”Ekologiskt, blomstrande, lokalt och fullständigt realistikt.” Så utmålar en grupp agronomingenjörer i Toulouse i Frankrike sin vision ”Afterres 2050” över hur framtidens jordbruk borde utvecklas för att möta utmaningarna kring matförsörjning, näringsinnehåll och...

läs mer

Rå(olje) uppvakning!

Världens ledare har varit samlade för att diskutera klimatförändring och miljöförstöring. Varje år sedan 1995 har miljökonferenser hållits. Vissa mer ambitiösa än andra som Kyoto 1997, Köpenhamn 2009, Paris 2015 och nu senast Katovice. Ambitionerna finns men de leder...

läs mer

Klimatalarmism kontra klimatskeptisism

Ola Byfält levererar en bredsida mot det han kallar klimatalarmism. Det är svårt att hitta dom konkreta argumenten i hans resonemang även om sådana finns. Däremot finns en lång räcka av hänvisningar till olika personer och institutioner utan desto mera gå in på vad de...

läs mer

Hur kan någon ännu vara pro kärnkraft?

Kärnkraft finns idag i 31 länder med totalt 390 kärnkraftverk i funktion och 43 st långvarigt driftsstängda. Dess andel av totalelproduktionen var 10,8 procent 2013. Kärnkraftens andel av elproduktionen har stadigt minskat sedan 1996 då dess andel var 17,6 procent...

läs mer