Fossil energi – en ödesfråga för lantbruket

Stigande energipriser till följd av Ukrainakrisen har skapat en chockvåg i Europa och också i Finland. Med all önskvärd tydlighet visar situationen att vi nått peak fossil energi. Det går inte längre att stoppa huvudet i sanden och hoppas att det hela blåser över och...

läs mer

Viljelijää tuettava kriisin keskellä

Putinin sota tuntuu nyt maanviljelijöiden kukkarossa kovasti. Lannoitteiden hinnat ovat nousseet kolminkertaisiksi ja sähkölasku sekä polttoaineiden hurjat hinnat asettavat monet viljelijät vaikeaan asemaan. Siksi nyt on etsittävä lisätoimia viljelijöiden tukemiseksi...

läs mer
Guldet blev till sand

Guldet blev till sand

Följetongen Fennovoima börjar krypa under skinnet och sanningens stund kommer allt närmare. Det mygel som föregick principbeslutets tilläggsansökan med turerna kring Migrit Solana ger inte mycket heder åt de inblandade. Redan före Ukrainainvasionen skrev Outokumpu ner...

läs mer

Nytänk behövs kring patientdatasystemet

Indelningen i välfärdsområden skapar konstgjorda gränser i vårdhelheten. Kronoby lyfts upp som exempel där befolkningen förväntas rösta i Österbottens välfärdsområde samtidigt som många önskar få sin vård i Karleby. Jag tycker att Henrik Huhta på ett bra sätt belyste...

läs mer
Kommunen borde bli delägare i vindkraften

Kommunen borde bli delägare i vindkraften

Enligt preliminära uppgifter finns inget som hindrar att kommunen, antagligen via egna affärsbolag, skulle gå in som delägare i vindkraftsbolag. Eftersom vindkraften på någorlunda kort tid gått från att ha varit bidragsberoende till att bli lukrativ business vore det...

läs mer
REKO – Rejäl handel sedan 2013

REKO – Rejäl handel sedan 2013

Nu finns historien om REKO inom två pärmar. Här kan du läsa om hur konceptet fungerar, hur det gick det till när den första ringen skapades, vilka utmaningar man har stött på under resans gång och vem kunderna är. Här finns också tips för den som vill starta en egen…

läs mer
Varför inte kommunal vindkraft?

Varför inte kommunal vindkraft?

Jag tog del av tisdagens utsändning av Pedersöres klimatstrategi och vindkraftsdebatt. En debattdeltagare nämnde att 80 procent av skogsägarna i berörda etableringsområden har skrivit under avtalet. Om detta stämmer betyder det att Purmoborna själva redan tagit...

läs mer

Mer konkreti i klimatfrågan, tack

Röstningen i kommunalvalet har inletts. Kandidater från olika partier beskriver sin förträfflighet kring olika frågeställningar. Också miljö- och klimatpolitiken lyfts upp. Jag säger bara, om den praktiska politiken skulle skötas i enlighet med kandidaternas...

läs mer

Närmaten – ett val i linje med klimatdebatten

Jag har i decennier arbetat med frågor kring ekologisk mat och närmat. För några år sedan var jag via projektet EkoNu involverad i temaveckor kring skolmat gjord på ekologiska råvaror i bland annat Nykarleby, Pedersöre, Vörå och Jakobstad. Det var mycket intressanta...

läs mer

Satsa på kulturen

Social- och hälsovården är tänkt att bli gemensam för hela Österbotten från nyår och finns inte längre på enskilda kommuners bord i samma omfattning. Administrationen flyttar, men själva omskötseln om kommunernas invånare ska fortsättningsvis skötas. Och det...

läs mer
Närmatens roll i framtidens samhälle

Närmatens roll i framtidens samhälle

I en framtida hållbar matproduktion måste samhället beakta många olika faktorer. Själva maten, produktionssättet, djuruppfödningen, miljöbelastningen och socio-ekonomisk påverkan. En självklar målsättning i en sådan framtid är att skapa ett cirkulärt...

läs mer

Skatten på biogasbränsle bör åtgärdas

Johan Byggningsbacka skriver om utmaningar i samband med elbilar och deras framtid i Finland. Ett flertal frågeställningar kastade ut i luften utan egentlig egen slutledning. I två olika sammanhang hänvisar han till ”de mest naiva gröna”. De ska varken ta ifrån honom...

läs mer
Skogen är vårt klimathopp

Skogen är vårt klimathopp

Anders Hjortman skrev nyligen att skogen inte kan rädda klimatet (ÖT Debatt 14.03.2021). I såfall ligger vi risigt till. Om jag förstått saken rätt är gröna växter de enda som kan binda kol från atmosfären, och speciellt skogen. Skall vi ha en kolneutral framtid så är...

läs mer
Är framtiden i Pedersöre grönare?

Är framtiden i Pedersöre grönare?

Nätverket för ett kolneutralt Finland, Hinku, grundades 2008 av  kommuner som vill utveckla ambitiös klimatpolitik. Målsättningen är en utsläppsminskning på 80 procent från nivån år 2007 till 2030. I dagens läge har drygt en fjärdedel eller 78 stycken av...

läs mer
European Green Deal

European Green Deal

För en månad sen släppte den nyvalda EU-kommissionen sin nya gröna giv. Ett ambitiöst initiativ som listar de viktigaste komponenterna i vår världsdels framtida utveckling.  Gällande jordbruket är målsättningen att 40 procent av EU:s jordbruksstöd skall vara kopplade...

läs mer

Framtidens jordbruk

”Ekologiskt, blomstrande, lokalt och fullständigt realistikt.” Så utmålar en grupp agronomingenjörer i Toulouse i Frankrike sin vision ”Afterres 2050” över hur framtidens jordbruk borde utvecklas för att möta utmaningarna kring matförsörjning, näringsinnehåll och...

läs mer

Rå(olje) uppvakning!

Världens ledare har varit samlade för att diskutera klimatförändring och miljöförstöring. Varje år sedan 1995 har miljökonferenser hållits. Vissa mer ambitiösa än andra som Kyoto 1997, Köpenhamn 2009, Paris 2015 och nu senast Katovice. Ambitionerna finns men de leder...

läs mer

Klimatalarmism kontra klimatskeptisism

Ola Byfält levererar en bredsida mot det han kallar klimatalarmism. Det är svårt att hitta dom konkreta argumenten i hans resonemang även om sådana finns. Däremot finns en lång räcka av hänvisningar till olika personer och institutioner utan desto mera gå in på vad de...

läs mer