Välj en sida

Mer konkreti i klimatfrågan, tack

Röstningen i kommunalvalet har inletts. Kandidater från olika partier beskriver sin förträfflighet kring olika frågeställningar. Också miljö- och klimatpolitiken lyfts upp. Jag säger bara, om den praktiska politiken skulle skötas i enlighet med kandidaternas...

läs mer

Närmaten – ett val i linje med klimatdebatten

Jag har i decennier arbetat med frågor kring ekologisk mat och närmat. För några år sedan var jag via projektet EkoNu involverad i temaveckor kring skolmat gjord på ekologiska råvaror i bland annat Nykarleby, Pedersöre, Vörå och Jakobstad. Det var mycket intressanta...

läs mer

Satsa på kulturen

Social- och hälsovården är tänkt att bli gemensam för hela Österbotten från nyår och finns inte längre på enskilda kommuners bord i samma omfattning. Administrationen flyttar, men själva omskötseln om kommunernas invånare ska fortsättningsvis skötas. Och det...

läs mer
Närmatens roll i framtidens samhälle

Närmatens roll i framtidens samhälle

I en framtida hållbar matproduktion måste samhället beakta många olika faktorer. Själva maten, produktionssättet, djuruppfödningen, miljöbelastningen och socio-ekonomisk påverkan. En självklar målsättning i en sådan framtid är att skapa ett cirkulärt...

läs mer

Skatten på biogasbränsle bör åtgärdas

Johan Byggningsbacka skriver om utmaningar i samband med elbilar och deras framtid i Finland. Ett flertal frågeställningar kastade ut i luften utan egentlig egen slutledning. I två olika sammanhang hänvisar han till ”de mest naiva gröna”. De ska varken ta ifrån honom...

läs mer
Skogen är vårt klimathopp

Skogen är vårt klimathopp

Anders Hjortman skrev nyligen att skogen inte kan rädda klimatet (ÖT Debatt 14.03.2021). I såfall ligger vi risigt till. Om jag förstått saken rätt är gröna växter de enda som kan binda kol från atmosfären, och speciellt skogen. Skall vi ha en kolneutral framtid så är...

läs mer
Är framtiden i Pedersöre grönare?

Är framtiden i Pedersöre grönare?

Nätverket för ett kolneutralt Finland, Hinku, grundades 2008 av  kommuner som vill utveckla ambitiös klimatpolitik. Målsättningen är en utsläppsminskning på 80 procent från nivån år 2007 till 2030. I dagens läge har drygt en fjärdedel eller 78 stycken av...

läs mer
European Green Deal

European Green Deal

För en månad sen släppte den nyvalda EU-kommissionen sin nya gröna giv. Ett ambitiöst initiativ som listar de viktigaste komponenterna i vår världsdels framtida utveckling.  Gällande jordbruket är målsättningen att 40 procent av EU:s jordbruksstöd skall vara kopplade...

läs mer

Framtidens jordbruk

”Ekologiskt, blomstrande, lokalt och fullständigt realistikt.” Så utmålar en grupp agronomingenjörer i Toulouse i Frankrike sin vision ”Afterres 2050” över hur framtidens jordbruk borde utvecklas för att möta utmaningarna kring matförsörjning, näringsinnehåll och...

läs mer

Rå(olje) uppvakning!

Världens ledare har varit samlade för att diskutera klimatförändring och miljöförstöring. Varje år sedan 1995 har miljökonferenser hållits. Vissa mer ambitiösa än andra som Kyoto 1997, Köpenhamn 2009, Paris 2015 och nu senast Katovice. Ambitionerna finns men de leder...

läs mer

Klimatalarmism kontra klimatskeptisism

Ola Byfält levererar en bredsida mot det han kallar klimatalarmism. Det är svårt att hitta dom konkreta argumenten i hans resonemang även om sådana finns. Däremot finns en lång räcka av hänvisningar till olika personer och institutioner utan desto mera gå in på vad de...

läs mer

Hur kan någon ännu vara pro kärnkraft?

Kärnkraft finns idag i 31 länder med totalt 390 kärnkraftverk i funktion och 43 st långvarigt driftsstängda. Dess andel av totalelproduktionen var 10,8 procent 2013. Kärnkraftens andel av elproduktionen har stadigt minskat sedan 1996 då dess andel var 17,6 procent...

läs mer