Bild: Cecilia Udd

En hållbar framtid kräver hushållning med resurser. I morse hörde jag på radion att växthusodlarna håller på att starta upp sin odlingsverksamhet som för ganska många har legat nere under vintern på grund av höga elpriser. En verksamhet som kräver mycket energi och ger ätbart i form av främst tomat, gurka och sallat. Men hur mycket sätter man in och hur mycket får man ut i form av energi i slutprodukten?

Enligt Trädgårdsförbundets senaste statistik från 2021 använde växthusbranschen 1 706 gigawattimmar energi i sin produktion. 619 gigawattimmar el, 311 gigawattimmar flis och resterande olja och fjärrvärme. Denna energi användes till odling av cirka 370 hektar i växthus, varav 250 hektar var till grönsaker såsom tomat, gurka och sallat. Resterande 120 hektar är främst blommor.

Hur mycket produkt fick man då med denna energiinsats? Enligt samma trädgårdsförbund fick man cirka 40 miljoner kilogram tomat, 50 miljoner kilogram gurka och 100 miljoner salladshuvuden som kanske kan omvandlas till 50 miljoner kilogram om de väger 500 gram styck? Siffror som dessa säger inget om man inte benar ut det i mindre skala.

Enligt näringsberäkningar innehåller en kilo tomat 750 kilojoule, en kilo gurka 550 kilojoule och en kilo sallat 880 kilojoule energi. Om energiåtgången för grönsaksodlingen är på samma nivå som för blomodlingen skulle de 250 hektar grönsaker som odlats ha förbrukat 1 150 miljoner kilowattimmar för att producera 140 miljoner kilogram ätbara produkter, eller 8,2 Kwh/kg produkt, som vi för enkelhetens skull beräknar till ett medelvärde på 730 kilojoule/kilogram.

Eftersom en kilowattimme omvandlat ger 3 600 kilojoule (gånger 8,2) betyder det att den insatta totalanvändningen energi är 29 500 kilojoule per kilogram produkt och vi får ut 730 kilojoule. Alltså av den insatta energimängden får vi ut enbart 2,5 procent energi i slutprodukten.

Om denna beräkning är korrekt är det fullständigt vansinne att odla grönsaker i växthus i Finland vintertid. Snälla, säg att jag har räknat fel!

Thomas Snellman, riksdagskandidat (Gröna)

Österbottens Tidning Debatt 12.03.2023
Bild: Cecilia Udd/ÖT Arkiv