Social- och hälsovården är tänkt att bli gemensam för hela Österbotten från nyår och finns inte längre på enskilda kommuners bord i samma omfattning. Administrationen flyttar, men själva omskötseln om kommunernas invånare ska fortsättningsvis skötas. Och det förebyggande arbetet sker där mänskorna finns.

Covidpandemin kräver fortsättningsvis massiva insatser och uppdämda behov ska bearbetas om läget blir mera normalt. Det är fullt sannolikt att många kommer att behöva mer stöd för sin mentala hälsa i en nära framtid. I detta läge är det viktigt att sköta den förebyggande hälsovården med både fysisk och mental motion.

Regionen har det väl förspänt när det gäller faciliteter kring fysisk motion. Alla är inte intresserade av sport och idrott men lyckligtvis finns många goda val kring kulturella aktiviteter om samhället kan börja öppna upp.

Likväl tror jag att det är på den fronten som en mer riktad satsning i detta läge borde göras. Allt som kan medverka till att skapa en meningsfull fritid och hobby är till nytta för allmänt välbefinnande. Det är pengar som betalar sig tillbaka i lägre social- och hälsovårdskostnader.

Ett annat fenomen är den ökande andelen enpersoners hushåll. Hur vet vi att möjligast många har ett personligt stödnätverk som kan stötta i problemsituationer? Hur visa omtanke utan att inkräkta på privatlivet?

Lyckligtvis befinner vi oss i en del av världen där utgångsläget är bra med låg arbetslöshet och ett allmänt bra hälsoläge. Det är bara att ge beröm åt förutseende beslutsfattare som skapat dessa förutsättningar. Utmaningen är att fortsätta vara förutseende och fortsätta lösa alla nya problem som uppstår. Helt enkelt att försöka bygga ett så bra framtida samhälle som möjligt.

THOMAS SNELLMAN, KOMMUNALVALSKANDIDAT (GRÖN), PEDERSÖRE

Österbottens Tidning Debatt 19.05.2021