Röstningen i kommunalvalet har inletts. Kandidater från olika partier beskriver sin förträfflighet kring olika frågeställningar. Också miljö- och klimatpolitiken lyfts upp. Jag säger bara, om den praktiska politiken skulle skötas i enlighet med kandidaternas utfästelser vore framtiden ganska ljus. Sanningen är att miljö- och klimatpolitiken graderas ner direkt efter att röstfiskesäsongen är över.

Dock är det positivt att nejdens kommuner håller på att uppgöra en klimatstrategi som inte är tänkt för skrivbordslådan, vilket den tidigare versionen var.

För Pedersöres del önskar jag ett mer konkret grepp. En anslutning till Hinku, nätverket för ett kolneutralt Finland, skulle ge behövliga verktyg för uppföljning av hur man konkret arbetar för en hållbar framtid. Detta är en viktig signal för kommunens invånare och också ett argument för potentiella nya kommuninvånare. Skoleleverna får lära sig om hållbarhet och klimatförändringens inverkan på deras framtida liv.

Det är dags för också lokala beslutsfattare att i större utsträckning ta tag i problematiken. Goda initiativ har redan gjorts, men takten måste forceras. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

 

THOMAS SNELLMAN, KOMMUNALVALSKANDIDAT (GRÖN), PEDERSÖRE

Österbottens Tidning Debatt 03.06.2021