Foto: Arkiv/Tom Forsman

Enligt preliminära uppgifter finns inget som hindrar att kommunen, antagligen via egna affärsbolag, skulle gå in som delägare i vindkraftsbolag. Eftersom vindkraften på någorlunda kort tid gått från att ha varit bidragsberoende till att bli lukrativ business vore det bra att de kommuner som berörs också kan ta del av annat än markarrende och fastighetsskatt.

“Vi måste så snabbt som möjligt komma bort från vår fossildopade livsstil.”

Landsbygdskommuner som Pedersöre borde optimera den lokala välfärd som vindkraften har potential att bidra till. Ledstjärnan finns redan inskriven i kommunens framtidsvision: ”Våra demokratiska beslut och vår dagliga verksamhet präglas av lyhördhet för invånarnas behov i kombination med en strävan att gå i bräschen och se möjligheter i förändringar. Varje beslut och vägval bygger på vår målsättning att göra Pedersöre bättre, samtidigt som vi tar ansvar för kommande generationer, klimat och miljö.”

Vi måste så snabbt som möjligt komma bort från vår fossildopade livsstil. Vindkraften är i detta avseende en viktig pusselbit och ett ansvarstagande för vår egen energiförsörjning.

Min uppmaning är att de som makten haver så snabbt som möjligt startar en process för kommunalt delägarskap i framtida vindkraftsetableringar i Pedersöre.

 

THOMAS SNELLMAN, PEDERSÖRE

Österbottens Tidning Debatt 02.12.2021
Foto: Arkiv/Tom Forsman