Foto: Daniel Nissèn

Tolv procent av Finlands invånare äger skog och av EU:s 16 miljoner skogsägare finns 660 tusen i vårt land. I vår historia har skogen spelat en central roll och speciellt under efterkrigstiden.

EU presenterade i fredags sin syn på skogens roll i klimatstrategin. Jag har läst den 52-sidiga rapporten och reflektionen är att den baserar sig på omfattande forskning och ger en någorlunda heltäckande bild av nuvarande skogshushållning och framtida målsättningar.

Jag har inte hittat några punkter som skulle äventyra skogsbruket i vårt land. Visserligen inkluderas byråkrati och praktiska skötselkriterier. Uppgiften blir att strömlinjeforma våra nuvarande certifieringssystem med EU:s krav, så skulle vi ha samma inom hela unionen. Gällande övervakningen av skogen ger modern teknik möjlighet att noggrant följa upp situationen också på små figurer.

Det genomgående temat är att inom unionens område öka antalet träd med tre miljarder fram till 2030. Målsättningen och effekterna av åtgärderna beskrivs ingående i strategin. 

Farhågor hur detta skall påverka vårt land har lyfts. Ingen skall komma och lära Finland om skogsbruk och skogsskötsel! Så bra! 

Strategin ser som väsentligt att kunskap om ”best practice” sprids mellan medlemsländerna. Det betyder att Finland skulle ha massor att bidra med. Kanske vi kan få igång en lukrativ export av know how i skogsfrågor? På samma sätt som vårt utbildningssystem har varit ett föregångsexempel. 

Grip chansen om det finns substans i påståendet att vi är världsbäst på skogsskötsel ur ett hållbarhetsperspektiv.

THOMAS SNELLMAN

 Österbottens Tidning Debatt 20.07.2021
Foto: Daniel Nissén