”Ekologiskt, blomstrande, lokalt och fullständigt realistikt.” Så utmålar en grupp agronomingenjörer i Toulouse i Frankrike sin vision ”Afterres 2050” över hur framtidens jordbruk borde utvecklas för att möta utmaningarna kring matförsörjning, näringsinnehåll och klimatsmart matproduktion. De har under de senaste tio åren arbetat med en modell om hur detta kunde se ut.

Av en händelse fick jag deras arbetsrapport i min hand för ett par år sedan, blev väldigt intresserad och övertygad. Personligen anser jag detta vara är den bästa modell jag stött på, som helhetsmässigt analyserar och sammanställer en vision för framtidens jordbruk.

Målsättningen är att minska jordbrukets miljöbelastning väsentligt och utgångspunkten den mat som konsumeras idag i Frankrike, vilket ligger nära utgångsläget i hela Europa.

Fokus ligger på att minska överkonsumtion av socker och protein samt att minska matsvinnet. Samtidigt skall proportionerna mellan animaliskt och vegetabiliskt protein byta tyngdpunkt.

På tallriken år 2050 skall finnas mer frukt och grönsaker. Spannmålsprodukter skall utgöra huvudkällan för proteiner och animaliska livsmedel halveras jämfört med nu. Fisk skulle gärna få bibehålla sin volym men överfisket begränsar framtidens tillgång så ökning av nötter är ett måste för att tillgodose omega3.

Jordbruket skall i betydligt högre grad odla mat för mänskor i stället för mat åt boskap. Ensidiga monokulturer skall ersättas med mera varierade växtföljder och mera träd i odlingslandskapet för att hindra vinderosion, stöda microklimat och öka biodiversiteten.

Exempelvis antalet nötkreatur borde halveras men antalet gårdar bibehållas, med andra ord produktionen extensifieras. Djurfodret långt mer vallbaserat än nu också på mjölkgårdar. Gårdarna skulle producera betydligt mindre mjölk per ko men totalenergi mat för mänsklig konsumtion skulle väsentligt öka räknat per hektar då växtföljden skulle innehålla betydligt mera produkter för direkt humankonsumtion. Dessutom skulle gårdarna odla sin egen bioenergi.

Framtidens gård skulle vara mer förankrad regionalt och täcka mat och energibehovet och samtidigt respektera naturens ekosystem.

Denna bild är givetvis grovt schematiskt förenklad som bara belyser fragment. Rapporten ”Afterres 2050” omfattar 90 sidor genomarbetad vision som forskats fram i samarbete med en stor mängd organisationer och vetenskapliga opponenter.

 

Thomas Snellman, kandidat i EU-valet för De Gröna

Afterres 2050-rapport (pdf)

Life Food & Biodiversity Recommendations (pdf)

Österbottens Tidning 12.05.2019