Bild: Eva-Stina Kjellman

År 2020 blev jag utvald att medverka i en expertgrupp på EU-nugo medlemmar inom ramivå, som en av tjen för European Innovation Partnership. Deltagarna representerade 15 länder varav tre var jordbrukare.

Samma praktiska problem som finns i Finland finns också i många andra delar av Europa och till exempel vargen väcker starka känslor. Expertgruppens uppdrag var att identifiera möjligheter och dela erfarenheter för att förebygga och kontrollera skador av vilda djur, och på samma gång hitta lösningar för att skydda viltet och dess habitat.

Expertgruppens arbete utmynnade i fyra olika fokusområden:

– Samarbete och partnerskap mellan olika intresseorganisationer.

– Hitta regionala lösningar för samexistens mellan samhälle och vilt.

– Lyfta upp fungerande lösningar för skademinimering inom jordbrukssektorn.

– Hitta effektiva verktyg för att minska på konflikter mellan jordbruk och vilt.

Genomgående betonades att tillit till forskningsresultat var i nyckelposition för att åstadkomma positiva lösningar på uppkomna problem. Jakt var genomgående en av lösningarna för att styra utvecklingen i önskvärd riktning.

“Jakt på säl borde kraftigt ökas eftersom sälen saknar naturliga fiender.”

Sven Jerkku lyfter upp aktuella frågeställningar (ÖT 22.2). Hur stor vargstam vi skall ha tar jag inte personligen ställning till utan överlåter detta åt forskning och verklig expertis, men gällande specifikt sälbeståndet håller jag fullständigt med Sven. Jakt på säl borde kraftigt ökas eftersom sälen saknar naturliga fiender. Ur fiskets synvinkel har sälbeståndet vuxit sig alltför stort, samtidigt som vi har stor brist på naturfisk för human konsumtion. Det här innebär att man samtidigt borde få använda produkter av säl kommersiellt.

Jag innehar själv jaktkort och även om jag inte jagar speciellt aktivt värdesätter jag det arbete som jägare utför. Viltåkrar anläggs och insatser görs för att gynna viltets levnadsförutsättningar.

Thomas Snellman, riksdagskandidat (De Gröna)

Österbottens Tidning Debatt 23.02.2023
Foto: Eva-Stina Kjellman/ÖT arkiv