Foto: Jonas Brunnström

Jag tog del av tisdagens utsändning av Pedersöres klimatstrategi och vindkraftsdebatt. En debattdeltagare nämnde att 80 procent av skogsägarna i berörda etableringsområden har skrivit under avtalet. Om detta stämmer betyder det att Purmoborna själva redan tagit ställning.

Under årens lopp har jag själv lyft sparsamhet kring energianvändning som första prioritet. Detta har inte försvunnit någonstans. Samtidigt utvecklas samhället och den utveckling som nu sker borde ha startats för decennier sedan, om bara nuvarande teknik hade varit tillgänglig.

Vindkraften med sina för- och nackdelar har en extremt viktig roll att spela på kort sikt gällande en ansvarsfull klimatpolitik. Också solpaneler och biogas är förändringsalternativ som snabbt kan tas i användning. För det är nämligen bråttom.

“Kommunerna och markägarna på etableringsorterna får endast en liten andel av avkastningen från dessa etableringar.”

Tidigare under gårdagen diskuterades på radion hur lukrativa vindkraftsparkerna är för investerarna. Kommunerna och markägarna på etableringsorterna får endast en liten andel av avkastningen från dessa etableringar, som dessutom ofta säljs vidare under processens gång. Det är ofta en annan aktör som tar i bruk vindkraftsparker än de som startade byggprocessen.

Då inställer sig följdfrågan: Vad hindrar kommunen från att själv gå med som delägare i vindkraftsetableringar? Man pratade om nio procents avkastning på insatt kapital. Dessutom uppstår ofta stora vinster vid vidareförsäljning. Vet inte om sådana arrangemang är möjliga i praktiken, men de kunde gott utredas.

THOMAS SNELLMAN, PEDERSÖRE

Österbottens Tidning Debatt 24.11.2021
Foto: Jonas Brunnström