Nätverket för ett kolneutralt Finland, Hinku, grundades 2008 av  kommuner som vill utveckla ambitiös klimatpolitik. Målsättningen är en utsläppsminskning på 80 procent från nivån år 2007 till 2030.

I dagens läge har drygt en fjärdedel eller 78 stycken av Finlands kommuner anslutit sig till denna målsättning. Men inte en enda i svenska Österbotten! Det rimmar ganska illa med regionens ambitioner att ligga i framkant för utvecklingen. I Österbotten är det bara Seinäjoki som anslöt sig till nätverket 2019.

I Jakobstad med kringkommuner håller man som bäst på och uppgör en klimatstrategi. Vore det inte en eftersträvansvärd målsättning att så snabbt som möjligt ansluta sig till Hinku? Till exempel min hemkommun Pedersöre kunde vara en lokal föregångare. När det nu råkar finnas ett kommunalt nätverkssystem som kan stöda, sporra och inspirera. 

Samtidigt kan man lokalt belysa de åtgärder som vidtas. I hinkukriterierna finns klart beskrivet den praktiska processen. Pedersöres klimatavtryck per capita ligger lite över landets medeltal. Dessvärre har vi i vår kommun inte just alls lyckats minska klimatbelastningen sedan 2007 fram till idag. Detta enligt miljöcentralens siffror för kommunen. Enligt samma siffror står jordbruket för nästan 60 procent av klimatbelastningen. Samtidigt har jordbrukssektorn potential att vara en del av lösningen. En potential 
som knappt alls används i dagsläget.

Klimatfrågan är inte någon part i politiska kompromisser. Den följer enbart naturlagarna och de är inte förhandlingsbara.

Thomas Snellman

Österbottens Tidning 12.03.2021
Foto: Jonas Brunnström: Alholmens Krafts stenkolslager i Jakobstad.