Thomas Snellman

Luomuviljelijä, maaseudun kehittäjä

“Synnyttyäni pieneen maataloon monilapsiseen perheeseen 60 vuotta sitten olen kulkenut omia polkujani. Opiskelijana, mutta ilman vahvaa maataloustaustaa, olin utelias ja katselin kriittisesti maaseudun kehitystä. Koska luonto oli aina ollut minulle inspiraation lähde, seurasin huolestuneena, kuinka maan hyödyntäminen painottui entistä enemmän fossiilista polttoainetta käyttävien koneiden kehittämiseen ja tuottavuuden maksimointiin kaikin keinoin. Luonnon monimuotoisuus on ollut tässä prosessissa häviäjä.

Viime aikoina – ja erityisesti viimeisten viiden vuoden aikana – olen osallistunut erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin Euroopassa. Minulla on ollut etuoikeus tehdä yhteistyötä samanhenkisten ihmisten kanssa eri puolilta Eurooppaa. Kestävä kehitys, solidaarisuus ja vihreät arvot ovat kulkeneet läheisesti mukana näissä tapaamisissa sekä yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.

Tämä kansainvälinen toiminta sekä erilaisten ihmisten kanssa kokemani yhteisöllisyys rohkaisivat minut vihreiden eurovaaliehdokkaaksi näissä vaaleissa.

Minulle erityisen tärkeitä ovat ruoantuotantoon, paikallistalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset.

Ilmastonmuutos on uhka, jonka todellisia seurauksia on vaikea ennustaa, mutta meidän velvollisuutemme on yrittää säilyttää hyvän elämän edellytykset Euroopassa myös tuleville sukupolville.

Tunnustuksena työstäni muun muassa REKO-konseptin luomiseen, olen saanut “Nordic Food Entrepreneur 2017” (pohjoismainen vuoden ruokayrittäjä) ja “Vuoden maaseutukasvo Suomessa 2018” -palkinnot. Näiden huomionosoitusten kautta olen saanut näkyvyyttä, jonka avulla minulla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Minulla on myös hyvä kielitaito, mikä helpottaa työtä Euroopan tasolla.