Välj en sida

Skatten på biogasbränsle bör åtgärdas

Johan Byggningsbacka skriver om utmaningar i samband med elbilar och deras framtid i Finland. Ett flertal frågeställningar kastade ut i luften utan egentlig egen slutledning. I två olika sammanhang hänvisar han till ”de mest naiva gröna”. De ska varken ta ifrån honom...
Skogen är vårt klimathopp

Skogen är vårt klimathopp

Anders Hjortman skrev nyligen att skogen inte kan rädda klimatet (ÖT Debatt 14.03.2021). I såfall ligger vi risigt till. Om jag förstått saken rätt är gröna växter de enda som kan binda kol från atmosfären, och speciellt skogen. Skall vi ha en kolneutral framtid så är...
Är framtiden i Pedersöre grönare?

Är framtiden i Pedersöre grönare?

Nätverket för ett kolneutralt Finland, Hinku, grundades 2008 av  kommuner som vill utveckla ambitiös klimatpolitik. Målsättningen är en utsläppsminskning på 80 procent från nivån år 2007 till 2030. I dagens läge har drygt en fjärdedel eller 78 stycken av...
European Green Deal

European Green Deal

För en månad sen släppte den nyvalda EU-kommissionen sin nya gröna giv. Ett ambitiöst initiativ som listar de viktigaste komponenterna i vår världsdels framtida utveckling.  Gällande jordbruket är målsättningen att 40 procent av EU:s jordbruksstöd skall vara kopplade...

Framtidens jordbruk

”Ekologiskt, blomstrande, lokalt och fullständigt realistikt.” Så utmålar en grupp agronomingenjörer i Toulouse i Frankrike sin vision ”Afterres 2050” över hur framtidens jordbruk borde utvecklas för att möta utmaningarna kring matförsörjning, näringsinnehåll och...