Välj en sida

Mer konkreti i klimatfrågan, tack

Röstningen i kommunalvalet har inletts. Kandidater från olika partier beskriver sin förträfflighet kring olika frågeställningar. Också miljö- och klimatpolitiken lyfts upp. Jag säger bara, om den praktiska politiken skulle skötas i enlighet med kandidaternas...

Närmaten – ett val i linje med klimatdebatten

Jag har i decennier arbetat med frågor kring ekologisk mat och närmat. För några år sedan var jag via projektet EkoNu involverad i temaveckor kring skolmat gjord på ekologiska råvaror i bland annat Nykarleby, Pedersöre, Vörå och Jakobstad. Det var mycket intressanta...

Satsa på kulturen

Social- och hälsovården är tänkt att bli gemensam för hela Österbotten från nyår och finns inte längre på enskilda kommuners bord i samma omfattning. Administrationen flyttar, men själva omskötseln om kommunernas invånare ska fortsättningsvis skötas. Och det...
Närmatens roll i framtidens samhälle

Närmatens roll i framtidens samhälle

I en framtida hållbar matproduktion måste samhället beakta många olika faktorer. Själva maten, produktionssättet, djuruppfödningen, miljöbelastningen och socio-ekonomisk påverkan. En självklar målsättning i en sådan framtid är att skapa ett cirkulärt...