Fråga till Håkan Nystrand

Håkan Nystrand beskriver i sin artikel (2.7) hur skogen fortsättningsvis sköter sin viktiga del av klimatarbetet. Men jag har en fråga till Håkan eftersom han är en fackman inom ämnet. Jag har ställt frågan tidigare till andra skogsfackmän men inte fått något svar....

Länge leve kulturen!

Kulturen skapar kittet mellan människor och på samma gång friktionsytor. Tittar jag i backspegeln och försöker minnas är det inte ekonomiska klipp eller känsla av makt som skapar de mest positiva minnesbilderna. I stället är det stunder av gemenskap mellan människor...

Överväg ränteavdrag för bostadslån

Möjligheten till ränteavdrag för bostadslån har fasats ut. Det gångna årets utmaningar med stora höjningar på energipriser för uppvärmning och brukselektricitet har dock satt många bostadsägare i en svår situation. Oftast är det yngre familjer med nyanskaffad bostad...

Elefanten i rummet har blivit synlig

David Petterson brukar vara ekonomiskt sparsam när det gäller fögderi inom både kommun och välfärdsområde. Och det är i sig ingen dålig egenskap. Men när det gäller energi och hållbar utveckling gäller tydligen inte samma logik. Att använda 40 gånger mer energi i...