Landsbygden

Thomas Snellman

Landsbygdsutvecklare
Ekobonde

REKO-grundare

Thomas Snellman

Thomas Snellman

Landsbygdsutvecklare
Ekobonde

REKOs grundare

Jordbruk och närmat

Frågor som är speciellt viktiga för mig är  omständigheter som rör matproduktion, lokalekonomi och naturens mångfald. Som initiativtagare till REKO-konceptet har jag fått hedrande utmärkelser såsom ”Nordic Food Entrepreneur 2017” och ”Årets landsbygdsprofil i Finland 2018.”

Hållbar utveckling och klimatförändring

Klimatförändringen är ett hot vars verkliga följder är svåra att förutspå, men det är vår plikt att försöka upprätthålla förutsättningarna för ett drägligt liv också för kommande generationer. Dessutom är verklig hållbar utveckling en grundförutsättning för att inge framtidshopp.

Solidaritet

Solidaritet behövs i vår värld i allt större omfattning. Flyttande av produktion till låglöneläner har samtidigt flyttat miljöpåverkan och problem till områden som nödvändigtvis inte har verktyg och resurser för att lösa dem. Solidaritet behövs också i internationell matproduktion – en lönsam matproduktion borde möjliggöras överallt i världen.

Senaste inlägg

Fossil energi – en ödesfråga för lantbruket

Stigande energipriser till följd av Ukrainakrisen har skapat en chockvåg i Europa och också i Finland. Med all önskvärd tydlighet visar situationen att vi nått peak fossil energi. Det går inte längre att stoppa huvudet i sanden och hoppas att det hela blåser över och...

läs mer

Viljelijää tuettava kriisin keskellä

Putinin sota tuntuu nyt maanviljelijöiden kukkarossa kovasti. Lannoitteiden hinnat ovat nousseet kolminkertaisiksi ja sähkölasku sekä polttoaineiden hurjat hinnat asettavat monet viljelijät vaikeaan asemaan. Siksi nyt on etsittävä lisätoimia viljelijöiden tukemiseksi...

läs mer
Ruoka on elämän edellytys sekä vallan ja painostuksen väline

Ruoka on elämän edellytys sekä vallan ja painostuksen väline

Ukrainan sota on lähettänyt shokkiaallon globaaliin elintarvikevientiin ja keinolannoitteiden hinnat ovat moninkertaistuneet. Fossiilienergialla doupattuun maatalousjärjestelmään on vaikea löytää hyviä ratkaisuja, kirjoittaa Thomas Snellman.  Suomen maatalous on...

läs mer
Guldet blev till sand

Guldet blev till sand

Följetongen Fennovoima börjar krypa under skinnet och sanningens stund kommer allt närmare. Det mygel som föregick principbeslutets tilläggsansökan med turerna kring Migrit Solana ger inte mycket heder åt de inblandade. Redan före Ukrainainvasionen skrev Outokumpu ner...

läs mer

Nytänk behövs kring patientdatasystemet

Indelningen i välfärdsområden skapar konstgjorda gränser i vårdhelheten. Kronoby lyfts upp som exempel där befolkningen förväntas rösta i Österbottens välfärdsområde samtidigt som många önskar få sin vård i Karleby. Jag tycker att Henrik Huhta på ett bra sätt belyste...

läs mer
Kommunen borde bli delägare i vindkraften

Kommunen borde bli delägare i vindkraften

Enligt preliminära uppgifter finns inget som hindrar att kommunen, antagligen via egna affärsbolag, skulle gå in som delägare i vindkraftsbolag. Eftersom vindkraften på någorlunda kort tid gått från att ha varit bidragsberoende till att bli lukrativ business vore det...

läs mer
Thomas Snellman

Thomas Snellman

REKOs grundare, ekobonde och landsbygdsutvecklare

 • Arbetat som eldsjäl och inspiratör för ekologisk produktion i Finland
  1990-2012
 • Certifierad ekogranskare 2001-2015
 • Deltidsanställd projektkoordinator inom EkoNu under åren 2012-2018
  REKOs utveckling skedde inom ramen för detta projekt.

Under årens lopp har jag fått ett flertal utmärkelser bl.a.

 • ”Foodia Award” Österbotten 2014
 • ”Årets Närmatgärning” 2015, Mässtiftelsen Helsingfors
 • Emblas ”Nordic Food Entrepreneur” 2017
 • ”Årets Landsbygdsprofil i Finland” 2018

Jag har också fått inbjudan till olika arbetsgrupper och evenemang runt om i Europa t.ex.

 • Arbetsgruppen för korta handelkedjor ”Training in Alternative Food Distribution Systems” 2014-2015
 • EIP-Agri Seminar ”Data Revolution” 22-23.6.2016 i Sofia, Bulgarien
 • Inbjuden som expert till EU-seminariet ”Agri-food SMEs collaborating for innovation along the supply chain-What, who, how?” Bryssel 17.10.2017
 • Keynote speaker vid12th IFOAM European Organic Congress” Wien, Österrike 25.-26.8.2018

Om Thomas:

I’ve known Thomas for several years and would be delighted to see him enter the EU parliament! Speaking several languages and spreading good ideas between countries (for example the idea of Community Supported Agriculture from France to Finland) he’s a real European in the best sense of the word. Go for it Thomas!
Dr. Philipp Weckenbrock

DIE AGRONAUTEN & Chair of Organic Farming, , University of Giessen, Germany

Texte rédigé par Caroline Arnault, en toute  honnêteté :

Je connais Thomas SNELLMAN depuis 2009, dans le cadre d’une collaboration favorisant les échanges de jeunes et de professionnels du monde agricole, entre nos  territoires ruraux : la région finlandaise autour de la ville  de Jakobstad  et la région française liée à la ville de Bressuire ; sa profonde conviction de la richesse des échanges européens en termes professionnel, culturel et humain en fait une personne prépondérante  pour le développement de notre communauté européenne. Le voir devenir un jour Député Européen me paraît une  évidence,  sachant combien ses valeurs personnelles sont en phase avec l’esprit de la construction européenne. Nous avons besoin de toi Thomas pour rendre l’UE encore plus convaincante. Avec tout mon soutien.

Caroline ARNAULT

Co-coordinatrice d’un stage en Europe pour des étudiants, à la MFR SèvrEurope de Bressuire

Nous connaissons Thomas depuis de nombreuses années et le soutenons bien évidemment pour sa candidature au Parlement Européen : il saura y porter sa vision d’une agriculture durable :  respectueuse de l’environnement, privilégiant les circuits courts, facteurs de rémunération juste pour les agriculteurs et d’un juste prix  pour un produit de qualité pour les consommateurs : cette vision est, à notre sens, essentielle pour les citoyens européens!

Par ailleurs, il aime à partager son savoir et reste également toujours curieux pour apprendre au contact des personnes qu’il rencontre.

Nous espérons sincèrement que sa voix soit entendue au Parlement Européen

Christelle BELIN et Lionel FROGER

Agriculteur Biologique dans les Deux-Sèvres, France

To whom it may concern:

When I met Thomas Snellman in 2016 for the first time I was suddenly impressed from his ideas of the REKO circles in Finland. But the most important was his willingness to share his information and create networks across regions and nations. Thanks to him we could create a first REKO circle in Italy in 2017.

Thomas capacity to listen and try to understand different situations  and culture is unique and the positive thinking  when things are not going in the right direction gives the energy to finalize a project.

When I asked him why he was so committed to support local agriculture in such difficult environment the answer was “to see another farmer happy and looking at the future is the best reward I can get from my work”.

I am glad that Thomas Snellman is running for the European Parliament, we need competent and pragmatic people in agricultural sector to reinforce our European Union.

M.Sc Alberto Menghi

Senior Researcher at the Economic Department, Research Centre for Animal Production Foundation, Reggio Emilia, Italy

I have been knowing Thomas SNELLMAN since 2009, in the context of a collaboration for developing exchanges, in the field of farming, between the young people and the professionals from our respective rural territories – region of Jakobstad in Finland and region of Bressuire in France; his fundamental beliefs in the wealth of European exchanges in professional, cultural and human terms make him an important person for the development of our European community of citizens.    To see him entering one day the EU parliament is an obvious fact as his personal values match so well with the spirit guiding the construction of the EU. We need you, Thomas, to make the EU even more convincing. With all my support.
Caroline ARNAULT

Co-coordinator of an internship in Europe for students, the MFR SèvrEurope school of Bressuire